Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2019, Gener 17.550 21.675 39.225
2019, Febrer 17.327 21.578 38.905
2019, Març 16.894 21.250 38.144
2019, Abril 15.556 19.555 35.111
2019, Maig 14.696 18.715 33.411
2019, Juny 13.542 17.489 31.031
2019, Juliol 13.507 17.196 30.703
 
  Font: