Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
Període Homes Dones Total
2019, Gener 17.550 21.675 39.225
2019, Febrer 17.327 21.578 38.905
2019, Març 16.894 21.250 38.144
2019, Abril 15.556 19.555 35.111
2019, Maig 14.696 18.715 33.411
 
  Font: