Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      PerÝode:     Agrupat per:    
 Municipi/s:                     Dades:      
PerÝode Homes Dones Total
2019, Gener 17.550 21.675 39.225
 
  Font de les dades: