Diputació de Girona

Programes Pedagògics de la Diputació de Girona

Àrea privada per a entitats


Per poder entrar a l’àrea privada de la vostra entitat cal que utilitzeu l’enllaç d’accés que us ha proporcionat la Diputació de Girona, o l’enllaç que trobeu al peu dels correus de notificació de la inscripció d’una escola (entitats corresponents a les convocatòries anteriors). Aquest enllaç us permetrà accedir a l’espai de la vostra entitat, on podreu consultar tota la informació referent a les inscripcions i enquestes, i podreu generar el formulari de sol·licitud per als nous programes.


Recuperar l'enllaç d’accés de la meva entitat

Introduïu l’adreça de correu que vau proporcionar quan us vau donar d’alta i el NIF de la vostra entitat, i us enviarem l’enllaç d’accés a l’àrea privada de la vostra entitat:
Si no esteu donats d’alta com a entitat, cliqueu a l’enllaç següent per donar-vos d’alta..

Donar de baixa l'activiat.
Atenció. Si marqueu aquesta activitat com a eliminada l'esteu donat de baixa i no serà incorporada al nou programa.
Enquesta de l'inscripció (Codi inscr. entitat )

Identificador de l'activitat i grup

- Escola :
()
- Activitat :
- Nivell curricular del grup :
- Data i hora de l'activitat :

Enquesta escola

Informació corresponent al moment previ a l'activitat
1. La informació prèvia rebuda en el moment de la reserva ha estat satisfactòria.
2. Hi ha hagut el feedback necessari entre docent i educador o educadora per preparar l'activitat.
3. S'ha facilitat material per a poder contextualitzar els continguts de l'activitat abans del dia del desplaçament.

Informació corresponent al moment previ a l'activitat
Aspectes organitzatius
1. La introducció de l'activitat ha estat adequada.
2. L'activitat ha estat ben organitzada
3. Els continguts s'adeqüen al nivell curricular del grup.
4. L'activitat presenta metodologies i/o recursos innovadors.
5. Els materials pedagògics de suporta emprats són idonis per a l'activitat.
6. L'educador o educadora presenta els coneixements i les actituds necessàries i resol als alumnes els dubtes sorgits durant l'activitat.
7. S'inverteix un espai de temps adequat per compartir conclusions entre educador o educadora i alumnat.
Interacció amb l'alumnat
8. S'ha incentivat la participació de l'alumnat durant l'activitat.
9. L'activitat fomenta la sensibilització envers el patrimoni per part de l'alumnat.
10. L'activitat genera inquietuds entre l'alumnat per descobrir més coses sobre la temàtica tractada.
11. Les metodologies emprades han facilitat que l'alumnat hagi mantingut l'interès al llarg de tota l'activitat.
12. L'alumnat és capaç de relacionar conceptes de la serva realitat quotidiana amb el que s'ha treballat durant l'activitat.
13. L'activitat compleix els objectius que es descriuen en la informació prèvia.
14. L'activitat ha donat resposta a les meves expectatives (objectius, continguts, etc).

Informació corresponent al moment posterior a l'activitat
1. Es disposa de material de qualitat per poder seguir treballant els continguts a l'aula.
2. Poder accedir a la subvenció dels Programes Pedagògics ha estat determinant per escollir aquesta activitat.


Aspectes que s'haurien de millorar:

Observacions dels educadors

A omplir per l'entitat organitzadora de l'activitat

No hi ha cap activitat seleccionada.
Generar el formulari de sol·licitud
Un cop generat el formulari de sol·licitud en format PDF ja no podreu fer modificacions de la sol·licitud. Abans de generar el formulari de sol·licitud, comproveu que les revisions de la taula d’activitats i la informació que trobareu a continuació sobre les dades de l’entitat i les dades de la persona de contacte siguin correctes, abans de generar el formulari de sol·licitud.

Dades de l'entitat

Nom de l'entitat o equip :
NIF :
Municipi :
Adreça :
CP :
Telèfon :
Pàgina web :
Correu electrònic de l'entitat : * Aquest correu serà el que utilitzareu per accedir a aquesta Àrea Privada de l'entitat i a on rebreu les notificaions de Programes Pedagògics
Nom i cognoms del/de la representant :
NIF del representant :
Càrrec del representant :

Dades de la persona de contacte

Nom i cognoms :
Càrrec :
Correu electrònic :
Telèfon mòbil :

El procés de generació del formulari pdf pot tardar uns segons. Cliqueu per generar el formulari :


Cal que reviseu totes les activitats abans de generar el formulari de sol·licitud en format PDF.
Registre d'una nova entitat

Si ja formeu part d'algun dels programes de Programes Pedagogics actual ja esteu donats d'alta al sistema. Utilitzeu el vostre enllaç personal per accedir al vostre espai privat o bé utilitzeu el formulari de recuperació del vostre enllaç d'accés si no el sabeu.

Si sou una entitat nova us podeu donar d'alta omplint aquest formulari i rebreu al vostre correu electrònic l'enllaç d'accés a la vostre àrea privada :Dades de l'entitat

Nom de l'entitat o equip :
NIF :
Municipi :
Adreça :
CP :
Telèfon :
Pàgina web :
Correu electrònic de l'entitat : * Aquest correu serà el que utilitzareu per accedir a l'Àrea Privada de l'entitat i a on rebreu les notificaions de Programes Pedagògics
Nom i cognoms del/de la representant :
NIF del representant :
Càrrec del representant :