Presentació

El programa educatiu «Esport adaptat a l’escola» s’emmarca en els Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona.

Els principals objectius del programa són:

  • Conèixer diferents modalitats esportives adaptades, diferents materials específics i diferències reglamentàries o organitzatives respecte de les modalitats esportives convencionals dels esports.
  • Practicar diverses modalitats esportives, en situació real de joc, amb el material esportiu específic per a cada esport.
  • Facilitar un espai de debat sobre les capacitats i les limitacions de les persones amb discapacitat.
  • Sensibilitzar l’alumnat sobre la normalitat i la viabilitat de l’esport adaptat i, de cara als esportistes amb discapacitat, posar èmfasi en les dificultats i la capacitat de superació.