Assistencial
Places en residències per a gent gran

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2021
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Graduació Nombre
   Superintendent 0
   Intendent major 0
   Intendent 2
   Inspector 14
   Sotsinspector 22
   Sergent 50
   Caporal 145
   Agent 919
TOTAL 1.152
  Font: Idescat. Departament de Benestar Social i Família