Seguretat ciutadana
Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any: 2011
Informació relacionada
» Policies locals. Efectius per graduació
Tornar al menú
 Municipi/s de l'àmbit:   Any:   Dades:     
Nombre d'habitatges Nombre
Zero habitatges ND
Un habitatge 165.143
Dos habitatges 16.251
Tres habitatges 7.009
Quatre habitatges 5.062
De cinc a nou habitatges 11.902
De deu a dinou habitatges 6.722
Vint i més 2.876
Total 214.965

  Nota: No comparable a anys anteriors, per canvi de metodologia

  Font: