Equipaments funeraris
Crematoris

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: ---
Any:2022
Tornar al menú
 Municipis de l'àmbit:   Any:     
Usos Unitats
Magatzem 157.102
Comercial 25.118
Cultural 872
Oci Hostaleria 3.404
Industrial 19.040
Esportiu 3.956
Sòl vacant 51.087
Obres d'urbanització 3.109
Oficines 3.734
Edif. singular 472
Religiós 986
Espectacles 172
Residencial 511.208
Sanitat 496
Sense definir 9
Total 780.765
  Font: Enquesta inicial de cens de cementiris i serveis funeraris actualitzada per ajuntaments i empreses del sector. Diputació de Girona