Síntesi Municipal IV
Forallac
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 34
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 4
   Camps poliesportius 2
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 9
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 1
   Altres espais esportius 6
   Àrees d'activitat esportiva 11
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 7
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -23,44%
Variació 2020-2022 -29,83%
Residus. Kg/hab/dia 1,67
% recollida selectiva s/total 91,06%
Variació 2020-2022 7,02

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 2.327
Subparcel·les cadastre rústic 4.194
Valor cadastral mitjà 6.846 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.275
Valor cadastral mitjà 54.369 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 186
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 39
Superfície parcel·les edificades (ha) 147
Béns immobles (Unitats) 1.584
Valor cadastral mitjà 154.923 €
Residencial 1.005
No residencial 578
Magatzem 20,42%
Comercial 3,98%
Sòl vacant 30,97%
Industrial 33,39%
Oficines 0,87%
Resta 10,38%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro