Síntesi Municipal IV
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 37
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 6
   Camps poliesportius 4
   Sales esportives 2
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 7
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 3
   Altres espais esportius 10
   Àrees d'activitat esportiva 3
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 3,31
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social 14
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -6,51%
Variació 2020-2022 -16,41%
Residus. Kg/hab/dia 1,31
% recollida selectiva s/total 85,57%
Variació 2020-2022 -17,94

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 1.453
Subparcel·les cadastre rústic 3.112
Valor cadastral mitjà 9.151 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.557
Valor cadastral mitjà 23.943 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 123
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 32
Superfície parcel·les edificades (ha) 91
Béns immobles (Unitats) 2.053
Valor cadastral mitjà 73.254 €
Residencial 1.307
No residencial 722
Magatzem 29,92%
Comercial 4,29%
Sòl vacant 45,43%
Industrial 12,19%
Oficines 0,55%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro