Síntesi Municipal IV
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2020 34
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 6
   Camps poliesportius 4
   Sales esportives 2
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 7
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 3
   Altres espais esportius 9
   Àrees d'activitat esportiva 1
Biblioteques 2018 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 3,31
Assistencial 2020
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 13
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2019
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -18,49%
Variació 2017-2019 -1,76%
Residus. Kg/hab/dia 1,18
% recollida selectiva s/total 98,49%
Variació 2017-2019 102,43

Cadastre 2020

Parcel·les cadastre rústic 1.378
Subparcel·les cadastre rústic 3.136
Valor cadastral mitjà 8.946 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.537
Valor cadastral mitjà 23.947 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 123
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 33
Superfície parcel·les edificades (ha) 90
Béns immobles (Unitats) 2.025
Valor cadastral mitjà 71.684 €
Residencial 1.304
No residencial 721
Magatzem 27,74%
Comercial 4,44%
Sòl vacant 49,51%
Industrial 11,79%
Oficines 0,83%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro