Síntesi Municipal IV
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2021 6
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 0
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 1
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 1
   Altres espais esportius 1
   Àrees d'activitat esportiva 0
Biblioteques 2018 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2021
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2020
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual 3,58%
Variació 2018-2020 8,32%
Residus. Kg/hab/dia 1,94
% recollida selectiva s/total 40,80%
Variació 2018-2020 32,48

Cadastre 2021

Parcel·les cadastre rústic 1.214
Subparcel·les cadastre rústic 1.609
Valor cadastral mitjà 1.806 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 234
Valor cadastral mitjà 3.521 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 19
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 3
Superfície parcel·les edificades (ha) 16
Béns immobles (Unitats) 235
Valor cadastral mitjà 13.282 €
Residencial 171
No residencial 64
Magatzem 7,81%
Comercial 0,00%
Sòl vacant 48,44%
Industrial 23,44%
Oficines 3,12%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro