Síntesi Municipal IV
Salt
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 109
   Pavellons 3
   Pistes poliesportives 24
   Camps poliesportius 8
   Sales esportives 25
   Frontons 0
   Pistes de tennis 5
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 2
   Piscines a l'aire lliure 3
   Piscines cobertes 2
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 14
   Altres espais esportius 18
   Àrees d'activitat esportiva 5
Biblioteques 2020 3
Pública local 2
Pública Generalitat 1
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,02
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 54
Centres de dia per a gent gran 2
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 392
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 13
Variació anual 2,88%
Variació 2020-2022 -9,25%
Residus. Kg/hab/dia 1,16
% recollida selectiva s/total 38,67%
Variació 2020-2022 -30,71

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 838
Subparcel·les cadastre rústic 929
Valor cadastral mitjà 2.357 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 2.829
Valor cadastral mitjà 157.205 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 197
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 51
Superfície parcel·les edificades (ha) 146
Béns immobles (Unitats) 18.717
Valor cadastral mitjà 631.979 €
Residencial 11.717
No residencial 7.071
Magatzem 78,50%
Comercial 11,85%
Sòl vacant 2,04%
Industrial 4,48%
Oficines 1,46%
Resta 1,67%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro