Síntesi Municipal IV
Riudellots de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 22
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 1
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 1
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 0
   Piscines a l'aire lliure 4
   Piscines cobertes 1
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 0
   Àrees d'activitat esportiva 5
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 4,79
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 0
Centres de dia per a gent gran 0
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 2
Pensions no contributives de la Seguretat Social 4
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 2,05%
Variació 2020-2022 -1,94%
Residus. Kg/hab/dia 1,16
% recollida selectiva s/total 77,99%
Variació 2020-2022 -1,15

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 638
Subparcel·les cadastre rústic 1.202
Valor cadastral mitjà 5.732 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.162
Valor cadastral mitjà 111.164 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 233
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 94
Superfície parcel·les edificades (ha) 139
Béns immobles (Unitats) 1.925
Valor cadastral mitjà 169.546 €
Residencial 836
No residencial 1.090
Magatzem 33,49%
Comercial 2,39%
Sòl vacant 28,90%
Industrial 25,32%
Oficines 2,29%
Resta 7,61%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro