Síntesi Municipal IV
Ripoll
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 107
   Pavellons 4
   Pistes poliesportives 17
   Camps poliesportius 6
   Sales esportives 25
   Frontons 0
   Pistes de tennis 0
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 6
   Piscines a l'aire lliure 5
   Piscines cobertes 2
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 35
   Àrees d'activitat esportiva 5
Biblioteques 2020 2
Pública local 1
Pública Generalitat 1
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,83
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 70
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 3
Pensions no contributives de la Seguretat Social 54
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 6
Variació anual -1,81%
Variació 2020-2022 -1,13%
Residus. Kg/hab/dia 1,38
% recollida selectiva s/total 52,73%
Variació 2020-2022 1,03

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 816
Subparcel·les cadastre rústic 2.208
Valor cadastral mitjà 3.587 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 2.288
Valor cadastral mitjà 89.684 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 167
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 28
Superfície parcel·les edificades (ha) 139
Béns immobles (Unitats) 8.895
Valor cadastral mitjà 250.084 €
Residencial 5.638
No residencial 3.279
Magatzem 57,43%
Comercial 12,47%
Sòl vacant 7,96%
Industrial 18,12%
Oficines 1,83%
Resta 2,20%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro