Síntesi Municipal IV
Navata
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 55
   Pavellons 0
   Pistes poliesportives 5
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 7
   Frontons 0
   Pistes de tennis 4
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 4
   Piscines a l'aire lliure 7
   Piscines cobertes 2
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 4
   Altres espais esportius 7
   Àrees d'activitat esportiva 10
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 1
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual -2,89%
Variació 2020-2022 -23,59%
Residus. Kg/hab/dia 1,64
% recollida selectiva s/total 59,09%
Variació 2020-2022 -37,15

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.028
Subparcel·les cadastre rústic 1.682
Valor cadastral mitjà 2.740 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 835
Valor cadastral mitjà 23.243 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 124
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 18
Superfície parcel·les edificades (ha) 106
Béns immobles (Unitats) 1.155
Valor cadastral mitjà 49.431 €
Residencial 843
No residencial 313
Magatzem 28,12%
Comercial 0,00%
Sòl vacant 52,40%
Industrial 11,50%
Oficines 1,28%
Resta 6,71%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro