Síntesi Municipal IV
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 382
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 32
   Camps poliesportius 8
   Sales esportives 34
   Frontons 1
   Pistes de tennis 45
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 16
   Piscines a l'aire lliure 163
   Piscines cobertes 10
   Espais d'atletisme 1
   Espais de petanca 20
   Altres espais esportius 14
   Àrees d'activitat esportiva 35
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,80
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 117
Centres de dia per a gent gran 2
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 102
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 16
Variació anual 2,99%
Variació 2020-2022 20,71%
Residus. Kg/hab/dia 3,43
% recollida selectiva s/total 49,25%
Variació 2020-2022 116,34

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 724
Subparcel·les cadastre rústic 1.328
Valor cadastral mitjà 42.887 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 4.587
Valor cadastral mitjà 1.010.344 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 660
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 191
Superfície parcel·les edificades (ha) 469
Béns immobles (Unitats) 26.192
Valor cadastral mitjà 795.539 €
Residencial 15.840
No residencial 10.388
Magatzem 76,28%
Comercial 10,67%
Sòl vacant 8,90%
Industrial 1,23%
Oficines 0,62%
Resta 2,30%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro