Síntesi Municipal IV
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 76
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 11
   Camps poliesportius 5
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 8
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 6
   Piscines a l'aire lliure 16
   Piscines cobertes 1
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 3
   Altres espais esportius 12
   Àrees d'activitat esportiva 6
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 57
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 11
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 2
Variació anual -2,24%
Variació 2020-2022 2,72%
Residus. Kg/hab/dia 2,02
% recollida selectiva s/total 46,42%
Variació 2020-2022 3,32

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 949
Subparcel·les cadastre rústic 2.637
Valor cadastral mitjà 1.658 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.465
Valor cadastral mitjà 56.272 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 120
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 30
Superfície parcel·les edificades (ha) 89
Béns immobles (Unitats) 4.215
Valor cadastral mitjà 126.352 €
Residencial 2.794
No residencial 1.434
Magatzem 51,39%
Comercial 11,92%
Sòl vacant 16,67%
Industrial 10,39%
Oficines 1,74%
Resta 7,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro