Síntesi Municipal IV
Calonge i Sant Antoni
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2023 232
   Pavellons 2
   Pistes poliesportives 23
   Camps poliesportius 7
   Sales esportives 18
   Frontons 2
   Pistes de tennis 41
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 10
   Piscines a l'aire lliure 94
   Piscines cobertes 5
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 4
   Altres espais esportius 7
   Àrees d'activitat esportiva 19
Biblioteques 2020 2
Pública local 2
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 1,67
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 132
Centres de dia per a gent gran 2
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 87
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 13
Variació anual -9,12%
Variació 2020-2022 6,18%
Residus. Kg/hab/dia 2,89
% recollida selectiva s/total 58,61%
Variació 2020-2022 12,73

Cadastre 2023

Parcel·les cadastre rústic 1.854
Subparcel·les cadastre rústic 3.075
Valor cadastral mitjà 2.640 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 6.957
Valor cadastral mitjà 339.188 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 733
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 210
Superfície parcel·les edificades (ha) 522
Béns immobles (Unitats) 22.222
Valor cadastral mitjà 736.837 €
Residencial 14.119
No residencial 8.175
Magatzem 70,96%
Comercial 5,08%
Sòl vacant 17,77%
Industrial 3,14%
Oficines 0,17%
Resta 2,87%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro