Síntesi Municipal IV
Bolvir
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 26
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 0
   Camps poliesportius 1
   Sales esportives 1
   Frontons 0
   Pistes de tennis 3
   Pistes d'esquaix 1
   Pistes de pàdel 4
   Piscines a l'aire lliure 10
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 0
   Altres espais esportius 4
   Àrees d'activitat esportiva 1
Biblioteques 2020 0
Pública local 0
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 0,00
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran ND
Centres de dia per a gent gran ND
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució ND
Pensions no contributives de la Seguretat Social ND
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 0
Variació anual 8,90%
Variació 2020-2022 1,15%
Residus. Kg/hab/dia 3,16
% recollida selectiva s/total 25,43%
Variació 2020-2022 3,96

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 811
Subparcel·les cadastre rústic 1.555
Valor cadastral mitjà 1.247 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 600
Valor cadastral mitjà 91.788 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 160
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 26
Superfície parcel·les edificades (ha) 134
Béns immobles (Unitats) 1.211
Valor cadastral mitjà 81.322 €
Residencial 877
No residencial 336
Magatzem 30,06%
Comercial 0,60%
Sòl vacant 52,38%
Industrial 8,04%
Oficines 0,30%
Resta ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro