Síntesi Municipal IV
Besalú
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Qualitat de vida

Equipaments esportius 2022 48
   Pavellons 1
   Pistes poliesportives 2
   Camps poliesportius 3
   Sales esportives 5
   Frontons 0
   Pistes de tennis 1
   Pistes d'esquaix 0
   Pistes de pàdel 1
   Piscines a l'aire lliure 5
   Piscines cobertes 0
   Espais d'atletisme 0
   Espais de petanca 2
   Altres espais esportius 25
   Àrees d'activitat esportiva 3
Biblioteques 2020 1
Pública local 1
Pública Generalitat 0
Privada 0
Resta 0
Biblioteques per 10 mil hab. 4,14
Assistencial 2022
Places en residències per a gent gran 45
Centres de dia per a gent gran 1
Cent. ocupacionals per a persones amb disminució 0
Pensions no contributives de la Seguretat Social 14
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0
Residus 2022
Total residus any (milers de tones) 1
Variació anual 2,30%
Variació 2020-2022 3,01%
Residus. Kg/hab/dia 1,56
% recollida selectiva s/total 85,48%
Variació 2020-2022 3,36

Cadastre 2022

Parcel·les cadastre rústic 435
Subparcel·les cadastre rústic 731
Valor cadastral mitjà 707 €
Parcel·les urbanes (Unitats) 1.302
Valor cadastral mitjà 21.244 €
Superfície parcel·les urbanes (ha) 80
Superfície parcel·les sense edificar (ha) 28
Superfície parcel·les edificades (ha) 51
Béns immobles (Unitats) 1.880
Valor cadastral mitjà 62.745 €
Residencial 1.218
No residencial 663
Magatzem 27,75%
Comercial 6,94%
Sòl vacant 40,27%
Industrial 16,74%
Oficines 1,96%
Resta 6,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Consell Català de l'Esport, Dep. Benestar Social i Família, Agència de Residus de Catalunya i Dirección General del Catastro