Síntesi Municipal III
Figueres
Programa
XIFRA

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (II Trim 2023) 1.604 100,00% 0,00% -5,65%
Agricultura 10 0,62% 11,11% 42,86%
Indústria 80 4,99% 1,27% -10,11%
Construcció 151 9,41% 2,72% 0,67%
Serveis 1.363 84,98% -0,44% -6,26%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -0,53%
De 11 a 50 treballadors 10,28%
De 51 a 250 treballadors 14,12%
Més de 250 treballadors 9,60%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 302 9,42% 3.142 4,45%
Hotels 23 0,00% 1.462 -0,61%
Càmpings 1 0,00% 150 0,00%
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 278 10,32% 1.530 10,31%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 611,79
Renda per habitant 12.952 €
Índex per habitant (província=100) 85,76
Renda per habitant de 16 i més 15.946 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 87,59
Variació 2016-2020 7,43%
PIB 2020 (milions €) 1.019,00
PIB per habitant 21.573 €
Índex per habitant (província=100) 97,38
PIB per habitant de 16 i més 26.559 €
Variació 2019-2020 -9,58%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 17.493.903 €
Variació 2018-2022 12,01%
Quota íntegra / rebut 523 €
Habitatges iniciats 2022 4
Habitatges acabats 2022 15
Parc de vehicles 2021 32.720
Variació anual -0,17%
Turismes 23.503
Motocicletes 3.543
Camions 4.891
Tractors 173
Autobusos 610
Explot. Agràries 2020 20
Superfície agrària 1.217
Variació 2009-2020 -53,49%
Explot. Ramaderes 2020 8
Unitats ramaderes 2.106
Variació 2009-2020 -50,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro