Síntesi Municipal III
Forallac
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (II Trim 2023) 121 100,00% 4,31% -0,82%
Agricultura 3 2,48% -25,00% 0,00%
Indústria 24 19,83% 4,35% -25,00%
Construcció 21 17,36% 10,53% 40,00%
Serveis 73 60,33% 4,29% 1,39%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -3,08%
De 11 a 50 treballadors 48,28%
De 51 a 250 treballadors 14,29%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 99 7,61% 669 6,02%
Hotels 6 0,00% 97 -1,02%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 10 0,00% 115 0,00%
Habitatges turístics 83 9,21% 457 9,33%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 32,58
Renda per habitant 19.222 €
Índex per habitant (província=100) 127,29
Renda per habitant de 16 i més 22.737 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 124,90
Variació 2016-2020 5,45%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.202.802 €
Variació 2018-2022 7,33%
Quota íntegra / rebut 787 €
Habitatges iniciats 2022 10
Habitatges acabats 2022 2
Parc de vehicles 2021 2.172
Variació anual -0,09%
Turismes 1.180
Motocicletes 339
Camions 565
Tractors 9
Autobusos 79
Explot. Agràries 2020 68
Superfície agrària 2.326
Variació 2009-2020 -6,85%
Explot. Ramaderes 2020 27
Unitats ramaderes 9.807
Variació 2009-2020 -10,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro