Síntesi Municipal III
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 172 100,00% 2,38% -1,15%
Agricultura 5 2,91% 25,00% 0,00%
Indústria 18 10,47% 5,88% -5,26%
Construcció 19 11,05% 5,56% 0,00%
Serveis 130 75,58% 0,78% -0,76%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 0,00%
De 11 a 50 treballadors 25,64%
De 51 a 250 treballadors 82,09%
Més de 250 treballadors -100,00%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 17 6,25% 181 3,43%
Hotels 1 0,00% 66 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 7 0,00% 65 0,00%
Habitatges turístics 9 12,50% 50 13,64%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 56,95
Renda per habitant 17.087 €
Índex per habitant (província=100) 113,15
Renda per habitant de 16 i més 20.854 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 114,55
Variació 2016-2020 5,50%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 826.173 €
Variació 2018-2022 6,54%
Quota íntegra / rebut 401 €
Habitatges iniciats 2022 3
Habitatges acabats 2022 26
Parc de vehicles 2022 3.398
Variació anual 1,19%
Turismes 2.173
Motocicletes 388
Camions 626
Tractors 25
Autobusos 186
Explot. Agràries 2020 61
Superfície agrària 2.363
Variació 2009-2020 -23,75%
Explot. Ramaderes 2020 25
Unitats ramaderes 6.761
Variació 2009-2020 -30,56%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro