Síntesi Municipal III
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 157 100,00% -9,77% -11,30%
Agricultura 4 2,55% -20,00% 0,00%
Indústria 17 10,83% -5,56% -10,53%
Construcció 21 13,38% 10,53% 23,53%
Serveis 115 73,25% -12,88% -16,06%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -0,23%
De 11 a 50 treballadors -2,05%
De 51 a 250 treballadors 8,55%
Més de 250 treballadors 186,12%
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 66 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 7 16,67% 65 30,00%
Habitatges turístics 6 50,00% 33 50,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2018 (milions €) 55,24
Renda per habitant 17.284 €
Índex per habitant (província=100) 113,79
Renda per habitant de 16 i més 21.254 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 115,49
Variació 2014-2018 11,92%
PIB 2019 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2018-2019 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 812.864 €
Variació 2016-2020 31,39%
Quota íntegra / rebut 401 €
Habitatges iniciats 2020 6
Habitatges acabats 2020 3
Parc de vehicles 2020 3.344
Variació anual 1,15%
Turismes 2.159
Motocicletes 359
Camions 640
Tractors 24
Autobusos 162
Explot. Agràries 2009 80
Superfície agrària 2.644
Variació 1999-2009 -17,53%
Explot. Ramaderes 2009 36
Unitats ramaderes 4.778
Variació 1999-2009 -5,26%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro