Síntesi Municipal III
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 212 100,00% 4,43% 10,42%
Agricultura 6 2,83% 20,00% 50,00%
Indústria 15 7,08% 15,38% 0,00%
Construcció 36 16,98% 0,00% 16,13%
Serveis 155 73,11% 4,03% 9,15%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 2,38%
De 11 a 50 treballadors 9,17%
De 51 a 250 treballadors 16,13%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 264 6,02% 1.494 5,81%
Hotels 2 0,00% 49 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 2 0,00% 15 0,00%
Habitatges turístics 260 6,12% 1.430 6,08%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 122,32
Renda per habitant 15.384 €
Índex per habitant (província=100) 101,87
Renda per habitant de 16 i més 18.405 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 101,11
Variació 2016-2020 10,84%
PIB 2021 (milions €) 131,00
PIB per habitant 16.227 €
Índex per habitant (província=100) 67,24
PIB per habitant de 16 i més 19.319 €
Variació 2020-2021 5,65%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 2.939.641 €
Variació 2018-2022 7,25%
Quota íntegra / rebut 487 €
Habitatges iniciats 2022 17
Habitatges acabats 2022 10
Parc de vehicles 2022 7.497
Variació anual 2,57%
Turismes 4.929
Motocicletes 972
Camions 1.264
Tractors 66
Autobusos 266
Explot. Agràries 2020 35
Superfície agrària 2.094
Variació 2009-2020 -16,67%
Explot. Ramaderes 2020 15
Unitats ramaderes 931
Variació 2009-2020 -11,76%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro