Síntesi Municipal III
Vall d'en Bas, la
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 100 100,00% 0,00% -1,96%
Agricultura 8 8,00% -11,11% -20,00%
Indústria 21 21,00% -4,55% 0,00%
Construcció 10 10,00% -9,09% -16,67%
Serveis 61 61,00% 5,17% 3,39%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -4,17%
De 11 a 50 treballadors 0,00%
De 51 a 250 treballadors 24,00%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 62 0,00% 493 0,00%
Hotels 3 0,00% 86 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 19 0,00% 187 0,00%
Habitatges turístics 40 0,00% 220 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 58,41
Renda per habitant 18.885 €
Índex per habitant (província=100) 125,05
Renda per habitant de 16 i més 22.683 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 124,61
Variació 2016-2020 12,44%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 906.583 €
Variació 2018-2022 2,40%
Quota íntegra / rebut 400 €
Habitatges iniciats 2022 6
Habitatges acabats 2022 7
Parc de vehicles 2022 3.275
Variació anual 1,77%
Turismes 1.905
Motocicletes 458
Camions 685
Tractors 27
Autobusos 200
Explot. Agràries 2020 116
Superfície agrària 6.090
Variació 2009-2020 -41,71%
Explot. Ramaderes 2020 62
Unitats ramaderes 8.772
Variació 2009-2020 -44,14%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro