Síntesi Municipal III
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 7 100,00% -12,50% -12,50%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 3 42,86% 0,00% 0,00%
Construcció 1 14,29% 0,00% 0,00%
Serveis 3 42,86% -25,00% -25,00%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -4,00%
De 11 a 50 treballadors ND
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 20 ND 111 ND
Hotels 1 0,00% 8 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 15 0,00%
Habitatges turístics 16 0,00% 88 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2019 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2015-2019 ND
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 83.178 €
Variació 2017-2021 5,53%
Quota íntegra / rebut 380 €
Habitatges iniciats 2021 1
Habitatges acabats 2021 2
Parc de vehicles 2021 310
Variació anual 0,65%
Turismes 173
Motocicletes 47
Camions 71
Tractors 1
Autobusos 18
Explot. Agràries 2020 26
Superfície agrària ND
Variació 2009-2020 -3,70%
Explot. Ramaderes 2020 4
Unitats ramaderes 575
Variació 2009-2020 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro