Síntesi Municipal III
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 7 100,00% -12,50% -12,50%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 3 42,86% 0,00% 0,00%
Construcció 1 14,29% 0,00% 0,00%
Serveis 3 42,86% -25,00% -25,00%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -4,00%
De 11 a 50 treballadors ND
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) ND ND ND ND
Hotels 1 0,00% 8 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 15 0,00%
Habitatges turístics 16 0,00% 88 0,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2018 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2014-2018 ND
PIB 2018 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2017-2018 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 82.831 €
Variació 2016-2020 5,85%
Quota íntegra / rebut 382 €
Habitatges iniciats 2020 2
Habitatges acabats 2020 1
Parc de vehicles 2019 319
Variació anual 4,25%
Turismes 179
Motocicletes 50
Camions 70
Tractors 1
Autobusos 19
Explot. Agràries 2009 27
Superfície agrària 616
Variació 1999-2009 -35,71%
Explot. Ramaderes 2009 4
Unitats ramaderes 392
Variació 1999-2009 -91,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro