Síntesi Municipal III
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 49 100,00% -12,50% -10,91%
Agricultura 4 8,16% -20,00% -20,00%
Indústria 4 8,16% 0,00% -33,33%
Construcció 5 10,20% -28,57% -16,67%
Serveis 36 73,47% -10,00% -5,26%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -17,43%
De 11 a 50 treballadors 29,94%
De 51 a 250 treballadors 16,78%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) 43 2,38% 1.147 0,53%
Hotels 4 0,00% 43 0,00%
Càmpings 3 0,00% 810 0,00%
Turisme rural 10 0,00% 101 0,00%
Habitatges turístics 21 5,00% 116 5,45%
Apartaments turístics 5 0,00% 77 0,00%
Renda 2018 (milions €) 27,62
Renda per habitant 17.560 €
Índex per habitant (província=100) 115,61
Renda per habitant de 16 i més 20.567 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 111,76
Variació 2014-2018 6,00%
PIB 2018 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2017-2018 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 406.759 €
Variació 2016-2020 34,33%
Quota íntegra / rebut 355 €
Habitatges iniciats 2020 0
Habitatges acabats 2020 1
Parc de vehicles 2019 1.724
Variació anual 1,00%
Turismes 1.038
Motocicletes 227
Camions 380
Tractors 3
Autobusos 76
Explot. Agràries 2009 68
Superfície agrària 2.810
Variació 1999-2009 -6,85%
Explot. Ramaderes 2009 50
Unitats ramaderes 4.078
Variació 1999-2009 -58,33%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro