Síntesi Municipal III
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 49 100,00% -12,50% -10,91%
Agricultura 4 8,16% -20,00% -20,00%
Indústria 4 8,16% 0,00% -33,33%
Construcció 5 10,20% -28,57% -16,67%
Serveis 36 73,47% -10,00% -5,26%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -17,43%
De 11 a 50 treballadors 29,94%
De 51 a 250 treballadors 16,78%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 44 2,33% 1.152 0,44%
Hotels 4 0,00% 43 0,00%
Càmpings 3 0,00% 810 0,00%
Turisme rural 10 0,00% 101 0,00%
Habitatges turístics 22 4,76% 121 4,31%
Apartaments turístics 5 0,00% 77 0,00%
Renda 2019 (milions €) 29,45
Renda per habitant 18.818 €
Índex per habitant (província=100) 119,52
Renda per habitant de 16 i més 22.110 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 116,14
Variació 2015-2019 11,24%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 404.719 €
Variació 2017-2021 33,29%
Quota íntegra / rebut 352 €
Habitatges iniciats 2021 1
Habitatges acabats 2021 2
Parc de vehicles 2021 1.758
Variació anual 1,09%
Turismes 1.053
Motocicletes 236
Camions 383
Tractors 3
Autobusos 83
Explot. Agràries 2020 50
Superfície agrària 2.176
Variació 2009-2020 -26,47%
Explot. Ramaderes 2020 32
Unitats ramaderes 4.397
Variació 2009-2020 -36,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro