Síntesi Municipal III
Sant Gregori
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 112 100,00% 3,70% -5,88%
Agricultura 2 1,79% 100,00% 100,00%
Indústria 13 11,61% 8,33% -7,14%
Construcció 16 14,29% -5,88% 6,67%
Serveis 81 72,32% 3,85% -8,99%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -6,12%
De 11 a 50 treballadors 10,48%
De 51 a 250 treballadors 4,94%
Més de 250 treballadors 8,27%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 23 -4,17% 207 -4,61%
Hotels 0 ND 0 ND
Càmpings 1 0,00% 48 0,00%
Turisme rural 14 -6,67% 112 -8,20%
Habitatges turístics 7 0,00% 39 0,00%
Apartaments turístics 1 0,00% 8 0,00%
Renda 2020 (milions €) 77,14
Renda per habitant 19.638 €
Índex per habitant (província=100) 130,04
Renda per habitant de 16 i més 24.527 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 134,74
Variació 2016-2020 23,33%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 972.709 €
Variació 2018-2022 9,12%
Quota íntegra / rebut 453 €
Habitatges iniciats 2022 31
Habitatges acabats 2022 23
Parc de vehicles 2022 3.753
Variació anual 1,30%
Turismes 2.264
Motocicletes 696
Camions 648
Tractors 5
Autobusos 140
Explot. Agràries 2020 50
Superfície agrària 1.031
Variació 2009-2020 -24,24%
Explot. Ramaderes 2020 22
Unitats ramaderes 4.168
Variació 2009-2020 -37,14%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro