Síntesi Municipal III
Salt
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 661 100,00% 3,61% 3,61%
Agricultura 2 0,30% 0,00% -33,33%
Indústria 43 6,51% 0,00% -4,44%
Construcció 78 11,80% 4,00% 23,81%
Serveis 538 81,39% 3,86% 2,09%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 4,50%
De 11 a 50 treballadors 14,98%
De 51 a 250 treballadors -2,26%
Més de 250 treballadors 4,79%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 10 42,86% 419 3,97%
Hotels 6 0,00% 397 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 4 300,00% 22 266,67%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 379,14
Renda per habitant 11.797 €
Índex per habitant (província=100) 78,12
Renda per habitant de 16 i més 15.066 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 82,76
Variació 2016-2020 12,82%
PIB 2020 (milions €) 436,00
PIB per habitant 13.566 €
Índex per habitant (província=100) 61,24
PIB per habitant de 16 i més 17.326 €
Variació 2019-2020 -4,39%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 6.739.633 €
Variació 2018-2022 1,12%
Quota íntegra / rebut 360 €
Habitatges iniciats 2022 5
Habitatges acabats 2022 0
Parc de vehicles 2022 18.626
Variació anual -0,14%
Turismes 13.170
Motocicletes 2.441
Camions 2.570
Tractors 78
Autobusos 367
Explot. Agràries 2020 11
Superfície agrària 255
Variació 2009-2020 -26,67%
Explot. Ramaderes 2020 ND
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro