Síntesi Municipal III
Riudellots de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 252 100,00% 2,44% -8,03%
Agricultura 4 1,59% 33,33% 100,00%
Indústria 67 26,59% 1,52% -17,28%
Construcció 28 11,11% 0,00% 7,69%
Serveis 153 60,71% 2,68% -7,27%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -8,47%
De 11 a 50 treballadors 13,40%
De 51 a 250 treballadors -18,59%
Més de 250 treballadors 20,36%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 6 20,00% 359 1,70%
Hotels 2 0,00% 327 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 2 100,00% 21 40,00%
Habitatges turístics 2 0,00% 11 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 36,98
Renda per habitant 17.858 €
Índex per habitant (província=100) 118,25
Renda per habitant de 16 i més 21.490 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 118,05
Variació 2016-2020 4,01%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.130.903 €
Variació 2018-2022 -19,89%
Quota íntegra / rebut 584 €
Habitatges iniciats 2022 11
Habitatges acabats 2022 4
Parc de vehicles 2022 3.171
Variació anual 0,60%
Turismes 1.615
Motocicletes 288
Camions 708
Tractors 166
Autobusos 394
Explot. Agràries 2020 26
Superfície agrària 1.035
Variació 2009-2020 -31,58%
Explot. Ramaderes 2020 11
Unitats ramaderes 2.452
Variació 2009-2020 -47,62%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro