Síntesi Municipal III
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 79 100,00% 0,00% 6,76%
Agricultura 5 6,33% 0,00% 0,00%
Indústria 22 27,85% 4,76% 10,00%
Construcció 11 13,92% 10,00% 0,00%
Serveis 41 51,90% -4,65% 7,89%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors 2,05%
De 11 a 50 treballadors 70,09%
De 51 a 250 treballadors 27,06%
Més de 250 treballadors 64,69%
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) ND ND ND ND
Hotels 4 0,00% 115 0,00%
Càmpings 1 0,00% 129 0,00%
Turisme rural 7 0,00% 94 0,00%
Habitatges turístics 10 0,00% 56 1,82%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2019 (milions €) 43,55
Renda per habitant 19.959 €
Índex per habitant (província=100) 126,77
Renda per habitant de 16 i més 24.114 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 126,66
Variació 2015-2019 28,75%
PIB 2019 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2018-2019 ND
IBI urbà 2020. Quota íntegra 898.843 €
Variació 2016-2020 23,48%
Quota íntegra / rebut 354 €
Habitatges iniciats 2021 3
Habitatges acabats 2021 2
Parc de vehicles 2020 2.045
Variació anual 1,89%
Turismes 1.320
Motocicletes 222
Camions 376
Tractors 32
Autobusos 95
Explot. Agràries 2009 25
Superfície agrària 883
Variació 1999-2009 -21,88%
Explot. Ramaderes 2009 13
Unitats ramaderes 1.371
Variació 1999-2009 -75,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro