Síntesi Municipal III
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 79 100,00% 0,00% 6,76%
Agricultura 5 6,33% 0,00% 0,00%
Indústria 22 27,85% 4,76% 10,00%
Construcció 11 13,92% 10,00% 0,00%
Serveis 41 51,90% -4,65% 7,89%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors 2,05%
De 11 a 50 treballadors 70,09%
De 51 a 250 treballadors 27,06%
Més de 250 treballadors 64,69%
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 24 ND 404 ND
Hotels 4 0,00% 115 0,00%
Càmpings 1 0,00% 129 0,00%
Turisme rural 7 0,00% 94 0,00%
Habitatges turístics 12 20,00% 66 17,86%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2019 (milions €) 43,55
Renda per habitant 19.959 €
Índex per habitant (província=100) 126,77
Renda per habitant de 16 i més 24.114 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 126,66
Variació 2015-2019 28,75%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 873.216 €
Variació 2017-2021 7,79%
Quota íntegra / rebut 343 €
Habitatges iniciats 2021 3
Habitatges acabats 2021 2
Parc de vehicles 2021 2.096
Variació anual 2,49%
Turismes 1.356
Motocicletes 227
Camions 380
Tractors 33
Autobusos 100
Explot. Agràries 2020 25
Superfície agrària 764
Variació 2009-2020 0,00%
Explot. Ramaderes 2020 12
Unitats ramaderes 794
Variació 2009-2020 -7,69%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro