Síntesi Municipal III
Ripoll
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 366 100,00% 2,23% 0,27%
Agricultura 6 1,64% 100,00% 50,00%
Indústria 47 12,84% -6,00% -9,62%
Construcció 34 9,29% 0,00% 0,00%
Serveis 279 76,23% 2,95% 1,45%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -2,94%
De 11 a 50 treballadors 10,44%
De 51 a 250 treballadors 5,58%
Més de 250 treballadors 14,15%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 52 26,83% 1.224 7,37%
Hotels 5 0,00% 240 0,00%
Càmpings 2 0,00% 693 3,59%
Turisme rural 14 7,69% 120 4,35%
Habitatges turístics 31 47,62% 171 47,41%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 177,41
Renda per habitant 16.422 €
Índex per habitant (província=100) 108,74
Renda per habitant de 16 i més 19.281 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 105,92
Variació 2016-2020 3,96%
PIB 2020 (milions €) 256,00
PIB per habitant 23.697 €
Índex per habitant (província=100) 106,97
PIB per habitant de 16 i més 27.823 €
Variació 2019-2020 -9,86%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 3.635.527 €
Variació 2018-2022 3,90%
Quota íntegra / rebut 415 €
Habitatges iniciats 2022 2
Habitatges acabats 2022 5
Parc de vehicles 2022 8.872
Variació anual 0,32%
Turismes 6.060
Motocicletes 1.006
Camions 1.414
Tractors 42
Autobusos 350
Explot. Agràries 2020 22
Superfície agrària 4.378
Variació 2009-2020 -24,14%
Explot. Ramaderes 2020 20
Unitats ramaderes 2.250
Variació 2009-2020 -23,08%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro