Síntesi Municipal III
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 30 100,00% 3,45% 7,14%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 5 16,67% 25,00% 150,00%
Construcció 5 16,67% 25,00% 25,00%
Serveis 20 66,67% -4,76% -9,09%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors -7,46%
De 11 a 50 treballadors 177,78%
De 51 a 250 treballadors 1,28%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2020-2021 Places Variació 2020-2021
Establiments turístics (2021) 8 ND 111 ND
Hotels 3 0,00% 83 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 5 0,00% 28 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2019 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2015-2019 ND
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2021. Quota íntegra 146.827 €
Variació 2017-2021 26,49%
Quota íntegra / rebut 324 €
Habitatges iniciats 2021 1
Habitatges acabats 2021 1
Parc de vehicles 2021 1.766
Variació anual 18,52%
Turismes 425
Motocicletes 94
Camions 154
Tractors 257
Autobusos 836
Explot. Agràries 2020 11
Superfície agrària ND
Variació 2009-2020 0,00%
Explot. Ramaderes 2020 0
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 -100,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro