Síntesi Municipal III
Pont de Molins
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 33 100,00% 3,12% 13,79%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 4 12,12% 0,00% 0,00%
Construcció 4 12,12% 0,00% 0,00%
Serveis 25 75,76% 4,17% 19,05%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -12,50%
De 11 a 50 treballadors 11,11%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors 22,00%
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 8 0,00% 111 0,00%
Hotels 3 0,00% 83 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 5 0,00% 28 0,00%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2016-2020 ND
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 171.340 €
Variació 2018-2022 25,91%
Quota íntegra / rebut 378 €
Habitatges iniciats 2022 1
Habitatges acabats 2022 3
Parc de vehicles 2022 1.975
Variació anual 11,83%
Turismes 434
Motocicletes 97
Camions 154
Tractors 299
Autobusos 991
Explot. Agràries 2020 11
Superfície agrària 390
Variació 2009-2020 0,00%
Explot. Ramaderes 2020 ND
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro