Síntesi Municipal III
Navata
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 42 100,00% 10,53% 16,67%
Agricultura 0 0,00% ND -100,00%
Indústria 2 4,76% 100,00% 100,00%
Construcció 9 21,43% -10,00% 0,00%
Serveis 31 73,81% 14,81% 24,00%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -5,88%
De 11 a 50 treballadors 15,00%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 66 15,79% 633 8,39%
Hotels 2 0,00% 278 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 2 0,00% 14 0,00%
Habitatges turístics 62 16,98% 341 16,78%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 27,40
Renda per habitant 19.198 €
Índex per habitant (província=100) 127,13
Renda per habitant de 16 i més 23.516 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 129,18
Variació 2016-2020 35,33%
PIB 2021 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2020-2021 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 477.324 €
Variació 2018-2022 12,02%
Quota íntegra / rebut 416 €
Habitatges iniciats 2022 7
Habitatges acabats 2022 3
Parc de vehicles 2022 1.190
Variació anual 2,67%
Turismes 799
Motocicletes 142
Camions 214
Tractors 2
Autobusos 33
Explot. Agràries 2020 29
Superfície agrària 1.057
Variació 2009-2020 -9,38%
Explot. Ramaderes 2020 12
Unitats ramaderes 3.632
Variació 2009-2020 20,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro