Síntesi Municipal III
Escala, l'
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 443 100,00% 5,23% 2,55%
Agricultura 1 0,23% ND -50,00%
Indústria 20 4,51% -16,67% -31,03%
Construcció 56 12,64% 1,82% 12,00%
Serveis 366 82,62% 7,02% 4,27%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 16,32%
De 11 a 50 treballadors 17,32%
De 51 a 250 treballadors -25,96%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 3.191 5,59% 24.664 4,23%
Hotels 22 10,00% 981 9,36%
Càmpings 5 0,00% 5.961 0,00%
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 3.160 5,58% 17.380 5,58%
Apartaments turístics 4 0,00% 342 0,00%
Renda 2020 (milions €) 146,86
Renda per habitant 14.337 €
Índex per habitant (província=100) 94,93
Renda per habitant de 16 i més 16.744 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 91,98
Variació 2016-2020 16,52%
PIB 2020 (milions €) 191,00
PIB per habitant 18.645 €
Índex per habitant (província=100) 84,16
PIB per habitant de 16 i més 21.776 €
Variació 2019-2020 -13,57%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 7.604.252 €
Variació 2018-2022 2,29%
Quota íntegra / rebut 360 €
Habitatges iniciats 2022 20
Habitatges acabats 2022 78
Parc de vehicles 2022 8.752
Variació anual 0,42%
Turismes 5.546
Motocicletes 1.690
Camions 1.317
Tractors 9
Autobusos 190
Explot. Agràries 2020 22
Superfície agrària 641
Variació 2009-2020 37,50%
Explot. Ramaderes 2020 ND
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro