Síntesi Municipal III
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 686 100,00% 2,08% 2,85%
Agricultura 2 0,29% 0,00% 0,00%
Indústria 13 1,90% -7,14% 30,00%
Construcció 93 13,56% 0,00% -3,12%
Serveis 578 84,26% 2,66% 3,40%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 3,61%
De 11 a 50 treballadors 14,77%
De 51 a 250 treballadors -17,78%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 2.615 9,83% 30.320 4,43%
Hotels 31 0,00% 4.889 0,00%
Càmpings 5 0,00% 10.422 0,00%
Turisme rural 1 0,00% 9 0,00%
Habitatges turístics 2.566 10,03% 14.113 10,03%
Apartaments turístics 12 0,00% 887 0,00%
Renda 2020 (milions €) 149,82
Renda per habitant 13.583 €
Índex per habitant (província=100) 89,94
Renda per habitant de 16 i més 16.035 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 88,09
Variació 2016-2020 15,99%
PIB 2021 (milions €) 337,00
PIB per habitant 29.419 €
Índex per habitant (província=100) 121,91
PIB per habitant de 16 i més 34.384 €
Variació 2020-2021 21,66%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 15.613.040 €
Variació 2018-2022 5,95%
Quota íntegra / rebut 604 €
Habitatges iniciats 2022 26
Habitatges acabats 2022 21
Parc de vehicles 2022 10.944
Variació anual 1,77%
Turismes 7.167
Motocicletes 1.804
Camions 1.788
Tractors 16
Autobusos 169
Explot. Agràries 2020 10
Superfície agrària 259
Variació 2009-2020 -9,09%
Explot. Ramaderes 2020 ND
Unitats ramaderes ND
Variació 2009-2020 ND

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro