Síntesi Municipal III
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2016-2020
Empreses (III Trim 2020) 313 100,00% -4,57% -3,10%
Agricultura 12 3,83% -14,29% -20,00%
Indústria 50 15,97% -10,71% -19,35%
Construcció 57 18,21% -3,39% 5,56%
Serveis 194 61,98% -2,51% 1,04%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2016-2020)
De 0 a 10 treballadors 1,48%
De 11 a 50 treballadors 5,48%
De 51 a 250 treballadors 35,68%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2019-2020 Places Variació 2019-2020
Establiments turístics (2020) ND ND ND ND
Hotels 4 0,00% 50 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 4 0,00% 31 0,00%
Habitatges turístics 9 0,00% 50 0,00%
Apartaments turístics ND ND ND ND
Renda 2018 (milions €) 166,14
Renda per habitant 16.038 €
Índex per habitant (província=100) 105,59
Renda per habitant de 16 i més 19.684 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 106,96
Variació 2014-2018 13,35%
PIB 2019 (milions €) 247,00
PIB per habitant 23.796 €
Índex per habitant (província=100) 95,18
PIB per habitant de 16 i més 29.148 €
Variació 2018-2019 0,41%
IBI urbà 2020. Quota íntegra 3.631.395 €
Variació 2016-2020 16,81%
Quota íntegra / rebut 525 €
Habitatges iniciats 2020 9
Habitatges acabats 2020 6
Parc de vehicles 2020 8.446
Variació anual 1,36%
Turismes 5.726
Motocicletes 788
Camions 1.524
Tractors 44
Autobusos 364
Explot. Agràries 2009 81
Superfície agrària 2.107
Variació 1999-2009 -13,83%
Explot. Ramaderes 2009 35
Unitats ramaderes 5.915
Variació 1999-2009 -69,83%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro