Síntesi Municipal III
Cassà de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (IV Trim 2023) 329 100,00% -1,50% -0,30%
Agricultura 10 3,04% -9,09% -23,08%
Indústria 47 14,29% -6,00% -21,67%
Construcció 65 19,76% 0,00% 12,07%
Serveis 207 62,92% -0,48% 4,02%
Variació nombre d'empreses (IV Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 2,05%
De 11 a 50 treballadors 6,73%
De 51 a 250 treballadors 0,00%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 19 5,56% 142 4,41%
Hotels 4 0,00% 50 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 4 0,00% 31 0,00%
Habitatges turístics 11 10,00% 61 10,91%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 172,12
Renda per habitant 16.535 €
Índex per habitant (província=100) 109,49
Renda per habitant de 16 i més 20.214 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 111,04
Variació 2016-2020 10,51%
PIB 2021 (milions €) 259,00
PIB per habitant 24.655 €
Índex per habitant (província=100) 102,17
PIB per habitant de 16 i més 30.127 €
Variació 2020-2021 8,82%
IBI urbà 2022. Quota íntegra 3.669.600 €
Variació 2018-2022 0,36%
Quota íntegra / rebut 528 €
Habitatges iniciats 2022 11
Habitatges acabats 2022 18
Parc de vehicles 2022 8.714
Variació anual 1,35%
Turismes 5.861
Motocicletes 861
Camions 1.541
Tractors 51
Autobusos 400
Explot. Agràries 2020 60
Superfície agrària 2.128
Variació 2009-2020 -25,93%
Explot. Ramaderes 2020 23
Unitats ramaderes 7.969
Variació 2009-2020 -34,29%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro