Síntesi Municipal III
Camprodon
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (II Trim 2023) 103 100,00% -3,74% -0,96%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 7 6,80% -12,50% -36,36%
Construcció 16 15,53% 14,29% 14,29%
Serveis 80 77,67% -5,88% 1,27%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 4,17%
De 11 a 50 treballadors -3,12%
De 51 a 250 treballadors 0,00%
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 162 23,66% 2.421 7,70%
Hotels 12 0,00% 396 0,00%
Càmpings 2 0,00% 1.149 0,00%
Turisme rural 12 9,09% 107 8,08%
Habitatges turístics 135 28,57% 743 28,55%
Apartaments turístics 1 0,00% 26 0,00%
Renda 2020 (milions €) 39,40
Renda per habitant 17.146 €
Índex per habitant (província=100) 113,54
Renda per habitant de 16 i més 19.700 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 108,22
Variació 2016-2020 12,29%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.727.624 €
Variació 2018-2022 8,28%
Quota íntegra / rebut 424 €
Habitatges iniciats 2022 17
Habitatges acabats 2022 12
Parc de vehicles 2021 2.137
Variació anual 1,57%
Turismes 1.245
Motocicletes 331
Camions 481
Tractors 3
Autobusos 77
Explot. Agràries 2020 41
Superfície agrària 6.623
Variació 2009-2020 -26,79%
Explot. Ramaderes 2020 37
Unitats ramaderes 2.815
Variació 2009-2020 -24,49%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro