Síntesi Municipal III
Bolvir
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (III Trim 2023) 27 100,00% 3,85% 3,85%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 0 0,00% ND ND
Construcció 3 11,11% 0,00% 0,00%
Serveis 24 88,89% 4,35% 4,35%
Variació nombre d'empreses (III Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors -9,09%
De 11 a 50 treballadors 45,45%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 43 7,50% 336 5,00%
Hotels 2 0,00% 113 0,00%
Càmpings 0 ND 0 ND
Turisme rural 3 0,00% 14 0,00%
Habitatges turístics 38 8,57% 209 8,29%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) ND
Renda per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
Renda per habitant de 16 i més ND
Índex per habitant >= 16 (prov=100) ND
Variació 2016-2020 ND
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 1.038.658 €
Variació 2018-2022 7,51%
Quota íntegra / rebut 954 €
Habitatges iniciats 2022 10
Habitatges acabats 2022 11
Parc de vehicles 2022 482
Variació anual 2,99%
Turismes 250
Motocicletes 90
Camions 119
Tractors 2
Autobusos 21
Explot. Agràries 2020 9
Superfície agrària 910
Variació 2009-2020 -64,00%
Explot. Ramaderes 2020 5
Unitats ramaderes 381
Variació 2009-2020 -70,59%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro