Síntesi Municipal III
Besalú
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Activitat econòmica

  TOTAL Pes per sectors Variació anual Variació 2019-2023
Empreses (II Trim 2023) 111 100,00% 3,74% 3,74%
Agricultura 0 0,00% ND ND
Indústria 24 21,62% 9,09% 9,09%
Construcció 13 11,71% 0,00% -7,14%
Serveis 74 66,67% 2,78% 4,23%
Variació nombre d'empreses (II Trim 2021-2023)
De 0 a 10 treballadors 20,41%
De 11 a 50 treballadors -10,61%
De 51 a 250 treballadors ND
Més de 250 treballadors ND
  Establiments Variació 2021-2022 Places Variació 2021-2022
Establiments turístics (2022) 45 15,38% 521 6,76%
Hotels 5 0,00% 120 0,00%
Càmpings 1 0,00% 186 0,00%
Turisme rural 0 ND 0 ND
Habitatges turístics 39 18,18% 215 18,13%
Apartaments turístics 0 ND 0 ND
Renda 2020 (milions €) 41,22
Renda per habitant 16.573 €
Índex per habitant (província=100) 109,74
Renda per habitant de 16 i més 19.979 €
Índex per habitant >= 16 (prov=100) 109,75
Variació 2016-2020 6,11%
PIB 2020 (milions €) ND
PIB per habitant ND
Índex per habitant (província=100) ND
PIB per habitant de 16 i més ND
Variació 2019-2020 ND
IBI urbà 2022. Quota íntegra 923.872 €
Variació 2018-2022 23,62%
Quota íntegra / rebut 491 €
Habitatges iniciats 2022 9
Habitatges acabats 2022 5
Parc de vehicles 2021 2.131
Variació anual 0,85%
Turismes 1.393
Motocicletes 222
Camions 399
Tractors 19
Autobusos 98
Explot. Agràries 2020 ND
Superfície agrària ND
Variació 2009-2020 ND
Explot. Ramaderes 2020 0
Unitats ramaderes 0
Variació 2009-2020 -100,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT, Dep. d'Empresa i Ocupació, Dep. Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Trànsit i Dirección General del Catastro