Síntesi Municipal II
Ullastret
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2024) 45
Variació anual 12,50%
Variació 2022-2024 28,57%
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 5
Serveis 25
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2024) 45
Variació anual 0,00%
Variació 2022-2024 12,50%
Agricultura 5
Indústria 5
Construcció 10
Serveis 25
Atur registrat (Abril 2024) 3
Variació anual -25,00%
Variació 2020-2024 -62,50%
Homes 0
Dones 3
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 0
De 35 a 44 anys 1
>44 anys 2
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 0
Serveis 3
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 0
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 0
Variació anual -100,00%
Taxa d'atur registrat (Abril 2024) 2,34%
Homes 0,00%
Dones 5,66%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 0,00%
De 35 a 44 anys 4,76%
>44 anys 2,44%
Ocupats (1r Trim 2024) 125
Variació anual -3,85%
Variació quinquennal 9,65%
Homes 75
Dones 50
De 16 a 29 anys 15
De 30 a 44 anys 25
De 45 a 54 anys 45
> 55 anys 35
Estrangers 10
Beneficiaris prestacions (Abril 2024) 4
Variació anual 0,00%
Nivell contributiu 2
Nivell assistencial (Subsidi) 2
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 133,33%
Taxa de cobertura nivell contributiu 66,67%
Taxa de cobertura nivell assistencial 66,67%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE