Síntesi Municipal II
Pont de Molins
Programa
XIFRA

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 375
Variació anual -2,09%
Variació 2016-2020 13,98%
Agricultura 0
Indústria 6
Construcció 25
Serveis 344
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 6
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 52
Variació anual -7,14%
Variació 2016-2020 -5,45%
Agricultura 1
Indústria 7
Construcció 6
Serveis 38
Atur registrat (Maig 2022) 19
Variació anual -24,00%
Variació 2018-2022 -9,52%
Homes 4
Dones 15
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 3
>44 anys 15
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 2
Serveis 16
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 0,00%
Taxa d'atur registrat (Maig 2022) 7,42%
Homes 3,10%
Dones 11,81%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 3,03%
De 35 a 44 anys 5,77%
>44 anys 9,87%
Ocupats (4t Trim 2021) 237
Variació anual 1,28%
Variació quinquennal -1,66%
Homes 125
Dones 112
De 16 a 29 anys 33
De 30 a 44 anys 67
De 45 a 54 anys 78
> 55 anys 59
Estrangers 32
Beneficiaris prestacions (Abril 2022) 12
Variació anual -25,00%
Nivell contributiu 3
Nivell assistencial (Subsidi) 9
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 70,59%
Taxa de cobertura nivell contributiu 17,65%
Taxa de cobertura nivell assistencial 52,94%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputaci& de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE