Síntesi Municipal II
Forallac
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (2nT 2023) 610
Variació anual 7,96%
Variació 2021-2023 11,93%
Agricultura 5
Indústria 110
Construcció 125
Serveis 370
Llocs de treball: Autònoms (2nT 2023) 250
Variació anual -3,85%
Variació 2021-2023 -1,96%
Agricultura 30
Indústria 45
Construcció 35
Serveis 140
Atur registrat (Agost 2023) 45
Variació anual -10,00%
Variació 2019-2023 -2,17%
Homes 23
Dones 22
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 9
>44 anys 30
Agricultura 1
Indústria 4
Construcció 8
Serveis 29
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 2
Alt nivell formatiu 6
Atur registrat estrangers 5
Variació anual 25,00%
Taxa d'atur registrat (Agost 2023) 5,56%
Homes 5,37%
Dones 5,76%
De 16 a 24 anys 6,98%
De 25 a 34 anys 2,44%
De 35 a 44 anys 4,52%
>44 anys 6,74%
Ocupats (2n Trim 2023) 800
Variació anual -2,68%
Variació quinquennal 2,83%
Homes 410
Dones 385
De 16 a 29 anys 125
De 30 a 44 anys 245
De 45 a 54 anys 215
> 55 anys 210
Estrangers 90
Beneficiaris prestacions (Juliol 2023) 39
Variació anual 0,00%
Nivell contributiu 25
Nivell assistencial (Subsidi) 12
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 95,12%
Taxa de cobertura nivell contributiu 60,98%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,27%
Taxa de cobertura renda activa 4,88%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE