Síntesi Municipal II
Vilobí d'Onyar
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 3.253
Variació anual -1,69%
Variació 2016-2020 57,68%
Agricultura 6
Indústria 260
Construcció 145
Serveis 2.842
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 10
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 300
Variació anual 2,04%
Variació 2016-2020 1,69%
Agricultura 34
Indústria 23
Construcció 41
Serveis 202
Atur registrat (Desembre 2021) 92
Variació anual -26,40%
Variació 2017-2021 5,75%
Homes 37
Dones 55
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 10
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 57
Agricultura 7
Indústria 17
Construcció 0
Serveis 67
Sense ocupació anterior 1
Baix nivell formatiu 11
Alt nivell formatiu 15
Atur registrat estrangers 13
Variació anual -38,10%
Taxa d'atur registrat (Desembre 2021) 5,53%
Homes 3,98%
Dones 7,50%
De 16 a 24 anys 2,26%
De 25 a 34 anys 3,55%
De 35 a 44 anys 4,85%
>44 anys 7,18%
Ocupats (2n Trim 2021) 1.571
Variació anual 4,94%
Variació quinquennal 5,93%
Homes 893
Dones 678
De 16 a 29 anys 237
De 30 a 44 anys 569
De 45 a 54 anys 434
> 55 anys 300
Estrangers 145
Beneficiaris prestacions (Des. 2021) 75
Variació anual -21,88%
Nivell contributiu 48
Nivell assistencial (Subsidi) 26
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 81,52%
Taxa de cobertura nivell contributiu 52,17%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,26%
Taxa de cobertura renda activa 1,09%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE