Síntesi Municipal II
Vilablareix
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 1.840
Variació anual 1,38%
Variació 2021-2023 1,10%
Agricultura 5
Indústria 290
Construcció 345
Serveis 1.195
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 280
Variació anual 0,00%
Variació 2021-2023 -3,45%
Agricultura 10
Indústria 25
Construcció 40
Serveis 205
Atur registrat (Gener 2024) 65
Variació anual -10,96%
Variació 2020-2024 -7,14%
Homes 23
Dones 42
De 16 a 24 anys 7
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 9
>44 anys 45
Agricultura 0
Indústria 14
Construcció 4
Serveis 43
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 4
Alt nivell formatiu 13
Atur registrat estrangers 1
Variació anual -66,67%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 3,40%
Homes 2,41%
Dones 4,39%
De 16 a 24 anys 6,25%
De 25 a 34 anys 1,23%
De 35 a 44 anys 1,60%
>44 anys 4,95%
Ocupats (3r Trim 2023) 1.780
Variació anual 4,40%
Variació quinquennal 19,54%
Homes 895
Dones 885
De 16 a 29 anys 215
De 30 a 44 anys 715
De 45 a 54 anys 540
> 55 anys 310
Estrangers 50
Beneficiaris prestacions (Gener 2024) 64
Variació anual -13,51%
Nivell contributiu 44
Nivell assistencial (Subsidi) 19
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 98,46%
Taxa de cobertura nivell contributiu 67,69%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,23%
Taxa de cobertura renda activa 3,08%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE