Síntesi Municipal II
Vidreres
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 1.380
Variació anual 7,39%
Variació 2021-2023 8,66%
Agricultura 10
Indústria 295
Construcció 90
Serveis 985
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 525
Variació anual -1,87%
Variació 2021-2023 -1,87%
Agricultura 20
Indústria 30
Construcció 105
Serveis 370
Atur registrat (Gener 2024) 397
Variació anual -11,38%
Variació 2020-2024 6,43%
Homes 178
Dones 219
De 16 a 24 anys 33
De 25 a 34 anys 48
De 35 a 44 anys 57
>44 anys 259
Agricultura 6
Indústria 43
Construcció 35
Serveis 296
Sense ocupació anterior 17
Baix nivell formatiu 49
Alt nivell formatiu 48
Atur registrat estrangers 65
Variació anual 4,84%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 9,81%
Homes 8,17%
Dones 11,72%
De 16 a 24 anys 8,73%
De 25 a 34 anys 7,29%
De 35 a 44 anys 6,39%
>44 anys 12,22%
Ocupats (3r Trim 2023) 3.650
Variació anual 2,16%
Variació quinquennal 10,61%
Homes 2.005
Dones 1.650
De 16 a 29 anys 620
De 30 a 44 anys 1.180
De 45 a 54 anys 1.110
> 55 anys 745
Estrangers 515
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 349
Variació anual 3,87%
Nivell contributiu 185
Nivell assistencial (Subsidi) 158
Renda activa 6
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 87,25%
Taxa de cobertura nivell contributiu 46,25%
Taxa de cobertura nivell assistencial 39,50%
Taxa de cobertura renda activa 1,50%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE