Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 24
Variació anual -33,33%
Variació 2016-2020 -4,00%
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 4
Serveis 15
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 46
Variació anual -6,12%
Variació 2016-2020 -2,13%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 30
Atur registrat (Agost 2022) 2
Variació anual -71,43%
Variació 2018-2022 -50,00%
Homes 1
Dones 1
De 16 a 24 anys 0
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 1
>44 anys 0
Agricultura 0
Indústria 0
Construcció 0
Serveis 2
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 0
Alt nivell formatiu 2
Atur registrat estrangers 0
Variació anual ND
Taxa d'atur registrat (Agost 2022) 1,57%
Homes 1,45%
Dones 1,72%
De 16 a 24 anys 0,00%
De 25 a 34 anys 4,17%
De 35 a 44 anys 2,94%
>44 anys 0,00%
Ocupats (1r Trim 2022) 125
Variació anual 11,61%
Variació quinquennal -2,34%
Homes 70
Dones 55
De 16 a 29 anys 16
De 30 a 44 anys 39
De 45 a 54 anys 37
> 55 anys 33
Estrangers 10
Beneficiaris prestacions (Agost 2022) 5
Variació anual -28,57%
Nivell contributiu 5
Nivell assistencial (Subsidi) 0
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 250,00%
Taxa de cobertura nivell contributiu 250,00%
Taxa de cobertura nivell assistencial 0,00%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE