Síntesi Municipal II
Ullastret
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 24
Variació anual -33,33%
Variació 2016-2020 -4,00%
Agricultura 0
Indústria 5
Construcció 4
Serveis 15
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 0
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 46
Variació anual -6,12%
Variació 2016-2020 -2,13%
Agricultura 6
Indústria 4
Construcció 6
Serveis 30
Atur registrat (Abril 2021) 7
Variació anual -12,50%
Variació 2017-2021 16,67%
Homes 4
Dones 3
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 1
De 35 a 44 anys 2
>44 anys 3
Agricultura 0
Indústria 1
Construcció 2
Serveis 4
Sense ocupació anterior 0
Baix nivell formatiu 1
Alt nivell formatiu 1
Atur registrat estrangers 0
Variació anual -100,00%
Taxa d'atur registrat (Abril 2021) 5,98%
Homes 6,25%
Dones 5,66%
De 16 a 24 anys 11,11%
De 25 a 34 anys 4,76%
De 35 a 44 anys 5,88%
>44 anys 5,66%
Ocupats (3r Trim 2020) 109
Variació anual -14,17%
Variació quinquennal -12,80%
Homes 67
Dones 42
De 16 a 29 anys 12
De 30 a 44 anys 37
De 45 a 54 anys 37
> 55 anys 23
Estrangers 5
Beneficiaris prestacions (Març 2021) 8
Variació anual 14,29%
Nivell contributiu 5
Nivell assistencial (Subsidi) 3
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 88,89%
Taxa de cobertura nivell contributiu 55,56%
Taxa de cobertura nivell assistencial 33,33%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE