Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 474
Variació anual -8,32%
Variació 2016-2020 13,13%
Agricultura 5
Indústria 175
Construcció 6
Serveis 288
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 198
Variació anual -1,98%
Variació 2016-2020 -1,49%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 33
Serveis 116
Atur registrat (Juny 2021) 57
Variació anual -8,06%
Variació 2017-2021 32,56%
Homes 24
Dones 33
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 11
>44 anys 41
Agricultura 1
Indústria 11
Construcció 2
Serveis 39
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 13
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 6
Variació anual 100,00%
Taxa d'atur registrat (Juny 2021) 7,40%
Homes 5,78%
Dones 9,30%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 2,94%
De 35 a 44 anys 5,02%
>44 anys 11,33%
Ocupats (3r Trim 2020) 703
Variació anual -3,96%
Variació quinquennal 1,59%
Homes 375
Dones 328
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 226
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Juny 2021) 32
Variació anual -58,44%
Nivell contributiu 17
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 56,14%
Taxa de cobertura nivell contributiu 29,82%
Taxa de cobertura nivell assistencial 26,32%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE