Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 474
Variació anual -8,32%
Variació 2016-2020 13,13%
Agricultura 5
Indústria 175
Construcció 6
Serveis 288
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 198
Variació anual -1,98%
Variació 2016-2020 -1,49%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 33
Serveis 116
Atur registrat (Gener 2023) 44
Variació anual -15,38%
Variació 2019-2023 18,92%
Homes 19
Dones 25
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 3
De 35 a 44 anys 6
>44 anys 34
Agricultura 1
Indústria 9
Construcció 1
Serveis 31
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 4
Variació anual 33,33%
Taxa d'atur registrat (Gener 2023) 5,74%
Homes 4,82%
Dones 6,70%
De 16 a 24 anys 2,44%
De 25 a 34 anys 3,26%
De 35 a 44 anys 3,11%
>44 anys 7,71%
Ocupats (3r Trim 2022) 723
Variació anual 1,54%
Variació quinquennal -1,36%
Homes 375
Dones 348
De 16 a 29 anys 81
De 30 a 44 anys 235
De 45 a 54 anys 221
> 55 anys 186
Estrangers 33
Beneficiaris prestacions (Des. 2022) 35
Variació anual -14,63%
Nivell contributiu 19
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 1
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 79,55%
Taxa de cobertura nivell contributiu 43,18%
Taxa de cobertura nivell assistencial 34,09%
Taxa de cobertura renda activa 2,27%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE