Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 474
Variació anual -8,32%
Variació 2016-2020 13,13%
Agricultura 5
Indústria 175
Construcció 6
Serveis 288
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 198
Variació anual -1,98%
Variació 2016-2020 -1,49%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 33
Serveis 116
Atur registrat (Agost 2021) 56
Variació anual -11,11%
Variació 2017-2021 12,00%
Homes 20
Dones 36
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 8
>44 anys 41
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 1
Serveis 41
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 13
Alt nivell formatiu 10
Atur registrat estrangers 3
Variació anual -25,00%
Taxa d'atur registrat (Agost 2021) 7,28%
Homes 4,87%
Dones 10,06%
De 16 a 24 anys 5,45%
De 25 a 34 anys 2,94%
De 35 a 44 anys 3,70%
>44 anys 11,33%
Ocupats (3r Trim 2020) 703
Variació anual -3,96%
Variació quinquennal 1,59%
Homes 375
Dones 328
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 226
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Juliol 2021) 38
Variació anual -44,12%
Nivell contributiu 21
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 71,70%
Taxa de cobertura nivell contributiu 39,62%
Taxa de cobertura nivell assistencial 32,08%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE