Síntesi Municipal II
Santa Pau
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 474
Variació anual -8,32%
Variació 2016-2020 13,13%
Agricultura 5
Indústria 175
Construcció 6
Serveis 288
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 5
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 198
Variació anual -1,98%
Variació 2016-2020 -1,49%
Agricultura 26
Indústria 23
Construcció 33
Serveis 116
Atur registrat (Abril 2021) 60
Variació anual 1,69%
Variació 2017-2021 30,43%
Homes 26
Dones 34
De 16 a 24 anys 1
De 25 a 34 anys 4
De 35 a 44 anys 13
>44 anys 42
Agricultura 1
Indústria 13
Construcció 2
Serveis 40
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 14
Alt nivell formatiu 12
Atur registrat estrangers 7
Variació anual 250,00%
Taxa d'atur registrat (Abril 2021) 7,76%
Homes 6,24%
Dones 9,55%
De 16 a 24 anys 1,89%
De 25 a 34 anys 2,94%
De 35 a 44 anys 5,88%
>44 anys 11,57%
Ocupats (3r Trim 2020) 703
Variació anual -3,96%
Variació quinquennal 1,59%
Homes 375
Dones 328
De 16 a 29 anys 88
De 30 a 44 anys 226
De 45 a 54 anys 211
> 55 anys 178
Estrangers 27
Beneficiaris prestacions (Març 2021) 37
Variació anual -13,95%
Nivell contributiu 20
Nivell assistencial (Subsidi) 17
Renda activa 0
Programa d'activació per a l'ocupació ND
Taxa de cobertura total 61,67%
Taxa de cobertura nivell contributiu 33,33%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,33%
Taxa de cobertura renda activa 0,00%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE