Síntesi Municipal II
Sant Gregori
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 1.950
Variació anual 8,94%
Variació 2021-2023 5,98%
Agricultura 5
Indústria 575
Construcció 125
Serveis 1.250
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 355
Variació anual -4,05%
Variació 2021-2023 1,43%
Agricultura 35
Indústria 20
Construcció 55
Serveis 245
Atur registrat (Gener 2024) 79
Variació anual 9,72%
Variació 2020-2024 3,95%
Homes 27
Dones 52
De 16 a 24 anys 9
De 25 a 34 anys 9
De 35 a 44 anys 14
>44 anys 47
Agricultura 0
Indústria 10
Construcció 3
Serveis 63
Sense ocupació anterior 3
Baix nivell formatiu 6
Alt nivell formatiu 15
Atur registrat estrangers 11
Variació anual 10,00%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 3,80%
Homes 2,54%
Dones 5,11%
De 16 a 24 anys 5,33%
De 25 a 34 anys 2,91%
De 35 a 44 anys 2,46%
>44 anys 4,55%
Ocupats (3r Trim 2023) 2.010
Variació anual 3,82%
Variació quinquennal 14,66%
Homes 1.045
Dones 970
De 16 a 29 anys 305
De 30 a 44 anys 720
De 45 a 54 anys 600
> 55 anys 385
Estrangers 95
Beneficiaris prestacions (Des. 2023) 59
Variació anual -13,24%
Nivell contributiu 43
Nivell assistencial (Subsidi) 15
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 71,95%
Taxa de cobertura nivell contributiu 52,44%
Taxa de cobertura nivell assistencial 18,29%
Taxa de cobertura renda activa 2,44%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE