Síntesi Municipal II
Riudellots de la Selva
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (4tT 2023) 7.770
Variació anual 2,98%
Variació 2021-2023 5,07%
Agricultura 5
Indústria 5.145
Construcció 325
Serveis 2.295
Llocs de treball: Autònoms (4tT 2023) 255
Variació anual 2,00%
Variació 2021-2023 2,00%
Agricultura 20
Indústria 45
Construcció 40
Serveis 155
Atur registrat (Gener 2024) 73
Variació anual 7,35%
Variació 2020-2024 14,06%
Homes 28
Dones 45
De 16 a 24 anys 9
De 25 a 34 anys 9
De 35 a 44 anys 18
>44 anys 37
Agricultura 2
Indústria 20
Construcció 5
Serveis 44
Sense ocupació anterior 2
Baix nivell formatiu 7
Alt nivell formatiu 9
Atur registrat estrangers 15
Variació anual -6,25%
Taxa d'atur registrat (Gener 2024) 6,53%
Homes 4,76%
Dones 8,49%
De 16 a 24 anys 8,65%
De 25 a 34 anys 4,76%
De 35 a 44 anys 6,04%
>44 anys 7,02%
Ocupats (3r Trim 2023) 1.030
Variació anual 0,59%
Variació quinquennal 3,73%
Homes 545
Dones 485
De 16 a 29 anys 190
De 30 a 44 anys 350
De 45 a 54 anys 270
> 55 anys 220
Estrangers 140
Beneficiaris prestacions (Gener 2024) 63
Variació anual 5,00%
Nivell contributiu 44
Nivell assistencial (Subsidi) 18
Renda activa 2
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 86,30%
Taxa de cobertura nivell contributiu 60,27%
Taxa de cobertura nivell assistencial 24,66%
Taxa de cobertura renda activa 2,74%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE