Síntesi Municipal II
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 1.085
Variació anual 5,96%
Variació 2016-2020 41,28%
Agricultura 140
Indústria 692
Construcció 60
Serveis 193
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 28
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 139
Variació anual -8,55%
Variació 2016-2020 -9,15%
Agricultura 9
Indústria 17
Construcció 24
Serveis 89
Atur registrat (Juliol 2022) 131
Variació anual -2,24%
Variació 2018-2022 37,89%
Homes 59
Dones 72
De 16 a 24 anys 3
De 25 a 34 anys 21
De 35 a 44 anys 27
>44 anys 80
Agricultura 4
Indústria 17
Construcció 14
Serveis 92
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 11
Alt nivell formatiu 14
Atur registrat estrangers 15
Variació anual 15,38%
Taxa d'atur registrat (Juliol 2022) 11,93%
Homes 9,85%
Dones 14,43%
De 16 a 24 anys 4,05%
De 25 a 34 anys 10,40%
De 35 a 44 anys 9,38%
>44 anys 14,98%
Ocupats (1r Trim 2022) 967
Variació anual 4,20%
Variació quinquennal 13,76%
Homes 540
Dones 427
De 16 a 29 anys 150
De 30 a 44 anys 363
De 45 a 54 anys 284
> 55 anys 170
Estrangers 126
Beneficiaris prestacions (Juny 2022) 67
Variació anual -5,63%
Nivell contributiu 32
Nivell assistencial (Subsidi) 30
Renda activa 5
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 56,30%
Taxa de cobertura nivell contributiu 26,89%
Taxa de cobertura nivell assistencial 25,21%
Taxa de cobertura renda activa 4,20%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE