Síntesi Municipal II
Riudarenes
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2020) 1.085
Variació anual 5,96%
Variació 2016-2020 41,28%
Agricultura 140
Indústria 692
Construcció 60
Serveis 193
Ocupacions d'alt contingut tecnològic 28
Llocs de treball: Autònoms (3rT 2020) 139
Variació anual -8,55%
Variació 2016-2020 -9,15%
Agricultura 9
Indústria 17
Construcció 24
Serveis 89
Atur registrat (Octubre 2021) 121
Variació anual -5,47%
Variació 2017-2021 12,04%
Homes 58
Dones 63
De 16 a 24 anys 6
De 25 a 34 anys 21
De 35 a 44 anys 22
>44 anys 72
Agricultura 2
Indústria 18
Construcció 12
Serveis 85
Sense ocupació anterior 4
Baix nivell formatiu 11
Alt nivell formatiu 7
Atur registrat estrangers 11
Variació anual -38,89%
Taxa d'atur registrat (Octubre 2021) 12,51%
Homes 10,78%
Dones 14,69%
De 16 a 24 anys 7,14%
De 25 a 34 anys 12,73%
De 35 a 44 anys 8,33%
>44 anys 15,86%
Ocupats (2n Trim 2021) 959
Variació anual 7,27%
Variació quinquennal 9,98%
Homes 543
Dones 416
De 16 a 29 anys 142
De 30 a 44 anys 357
De 45 a 54 anys 266
> 55 anys 163
Estrangers 138
Beneficiaris prestacions (Octubre 2021) 70
Variació anual -17,65%
Nivell contributiu 32
Nivell assistencial (Subsidi) 35
Renda activa 3
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 57,85%
Taxa de cobertura nivell contributiu 26,45%
Taxa de cobertura nivell assistencial 28,93%
Taxa de cobertura renda activa 2,48%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE