Síntesi Municipal II
Ripoll
 Municipis:   Pàgina:    Versió per imprimir  

Mercat de treball

Llocs de treball: Assalariats (3rT 2023) 5.350
Variació anual 4,80%
Variació 2021-2023 8,85%
Agricultura 10
Indústria 970
Construcció 155
Serveis 4.215
Llocs de treball: Autònoms (T 2023) 680
Variació anual -2,86%
Variació 2021-2023 -3,55%
Agricultura 35
Indústria 60
Construcció 100
Serveis 490
Atur registrat (Novembre 2023) 427
Variació anual 3,64%
Variació 2019-2023 0,47%
Homes 192
Dones 235
De 16 a 24 anys 31
De 25 a 34 anys 67
De 35 a 44 anys 77
>44 anys 252
Agricultura 5
Indústria 74
Construcció 23
Serveis 295
Sense ocupació anterior 30
Baix nivell formatiu 49
Alt nivell formatiu 49
Atur registrat estrangers 97
Variació anual 4,30%
Taxa d'atur registrat (Novembre 2023) 8,58%
Homes 7,27%
Dones 10,06%
De 16 a 24 anys 6,65%
De 25 a 34 anys 8,05%
De 35 a 44 anys 6,63%
>44 anys 10,01%
Ocupats (3r Trim 2023) 4.505
Variació anual 2,13%
Variació quinquennal 2,41%
Homes 2.435
Dones 2.070
De 16 a 29 anys 735
De 30 a 44 anys 1.470
De 45 a 54 anys 1.280
> 55 anys 1.020
Estrangers 675
Beneficiaris prestacions (Octubre 2023) 296
Variació anual 0,00%
Nivell contributiu 162
Nivell assistencial (Subsidi) 123
Renda activa 11
Programa d'activació per a l'ocupació 0
Taxa de cobertura total 72,02%
Taxa de cobertura nivell contributiu 39,42%
Taxa de cobertura nivell assistencial 29,93%
Taxa de cobertura renda activa 2,68%

Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE, Observatori de Treball i Model Productiu, i Observatorio de las Ocupaciones-SEPE